Skriv ut den här sidan

Bryggan

Bryggan heter vår öppna mottagning som riktar sig till barn och unga 0-17 år och föräldrar. 

Hit är du välkommen på både individuella samtal, gruppbehandlingar och föräldragrupper.

Det kan exempelvis röra sig om:

  • kriser
  • oro, nedstämdhet och stress
  • utagerande eller problem med kompisar och konflikter hemma
  • sömnsvårigheter
  • problem med mat

Bryggan är en öppen mottagning. Det betyder att du inte behöver remiss för att söka hit. Allt stöd är kostnadsfritt.