Skriv ut den här sidan

Hemsjukvård

Med hemsjukvård kan du få vård och behandling i ditt hem.

Hemsjukvård kan vara medicinska insatser, uppföljning och stöd till dig, men även till dina närstående. Du som får beviljat hemsjukvård betalar inget för den.

Exempel på vård och hjälp som vi kan erbjuda dig i hemmet är delning av läkemedel i dosett, sårvård, injektioner, provtagning och utprovning av hjälpmedel.

Vården kan ske vid enstaka tillfällen, en kortare eller längre period och är till för dig som inte kan ta dig till oss. 

I hemsjukvårdsteamet ingår både sköterskor och läkare. Läkaren gör även en läkemedelsgenomgång med dig som är inskriven i hemsjukvården en gång per år. 

Kontakta oss för mer information.

Ansvarig distriktssköterska:

Jessica Husman